Ozone Clearwater

OZONE

  • Xuất xứ : Clearwater / USA
  • Sản phẩm mới tuyệt vời! Mô hình hồ bơi cao cấp.
  • Hệ thống ion hóa / ozone kết hợp
  • Xử lý lên đến 50.000 gallon hồ bơi
  • Vỏ kim loại nặng
  • Bao gồm bộ kiểm tra, điện cực, ống khói Venturi
  • Bảo hành 3 năm

 

So do cong nghe Ozone