Kiểm soát nước thông minh Model : Smart Pool Partner

Kiểm soát nước thông minh Model : Smart Pool Partner

 • Đối tác nhóm thông minh Peraqua® mới đo giá trị pH, giá trị ORP / Redox / CHlorine
độ dẫn / TDS (nồng độ muối) và nhiệt độ bể bơi và truyền các giá trị này bằng wifi / bluetooth vào thiết bị của bạn. Khuyến nghị cho xử lý nước tiếp theo được chỉ định, báo động trong trường hợp cần hành động, được thực hiện tại EU.

Kiểm soát nước thông minh Model : Smart Pool Partner

ĐẶC ĐIỂM

 • Đường nổi thấp (khoảng 18mm), cũng có thể được sử dụng với nắp bể bơi
 • Tổng chiều cao 150mm
 • Bao gồm 4 giác quan, pH, ORP / Redox, tiếp xúc, nhiệt độ, „cắm và chơi
 • Dữ liệu như thời tiết, độ kiềm, độ cứng của nước
 • Cảm giác kéo dài, thay đổi
 • Kiểm soát ổn định các điều kiện nước
 • Pin có thể sạc lại qua USB, 1 lần sạc / mùa (khoảng 8 tháng)
 • Kết nối đơn giản với mạng wifi cục bộ và điện thoại di động và máy tính bảng.
 • Ứng dụng tải xuống miễn phí
 • Dịch vụ phụ tùng