ORP Control

ORP Control Bộ châm và kiểm soát ORP / CHlorine tự động.

  • Hệ thống bơm hóa chất tự động, kiểm soát nồng độ CHlorine trong nước, bổ xung châm và điều chỉnh nồng độ CHlorine trong nước.
  • Bảng điều khiển kết hợp cùng bơm châm CHlorine công suất 1 lít/giờ.

ORP Control Bộ châm và kiểm soát ORP / CHlorine tự động.