Nắp thu đáy bể bơi

Nắp thu đáy bể bơi

  • Kích thước 245x245 mm.
  • Bằng nhựa ABS.
  • Bảo hành 3 băm

Nắp thu đáy bể bơi.