Đổi nguồn đèn Peraqua Model : Ocean

Đổi nguồn đèn Peraqua Model : Ocean

  • Biến thế dùng cho đèn bể bơi từ điện áp 220V-12V.

Đổi nguồn đèn Peraqua Model : Ocean

  • Biến thế dùng cho đèn bể bơi từ điện áp 220V-12V.
  • Công suất : 50W,100W.150W,300W.
  • Tiêu chuẩn IP68.