Vòi phun Model : VP001

Vòi phun Model : VP001

  • Vòi phun nhiều tia.
  • Thép không rỉ.