Valve đa chiều

Valve đa chiều

  • Valve đa chiều 6 chức năng.
  • Bằng nhựa, chịu áp lực lên đến 3,5 Bar.
  • Bảo hành 3 năm.

Valve bướm đa chiều, chuyên dụng cho các bình lọc công nghiệp, có công suất lơn.