Thang bể bơi Emaux Model : SFF

Thang bể bơi Emaux Model : SFF

  • Kiểu dáng uốn cong.
  • Thang 2 bậc, 3 bậc, 4 bậc, 5 bậc.
  • Vật liệu Inox AISI 304/ Thép AISI 316.

Thang bể bơi Emaux Model : SFF

  • Kiểu dáng uốn cong.
  • Thang 2 bậc, 3 bậc, 4 bậc, 5 bậc.
  • Vật liệu Inox AISI 304/ Thép AISI 316.