PAC chất tạo lắng

PAC chất tạo lắng

  • Tạo lắng cho các tạp chất trong nước như : sắt, mangan...