Gạch Mosaic Kính Model : MK05

Gạch Mosaic Kính Model : MK05

  • Gạch mosaic kính kích thước vỉ 300x300 mm.
  • Kích thước viên 48x48x0,45 mm.
  • Sản xuất : Việt Nam