Gạch Mosaic gốm Model : MK09

Gạch Mosaic gốm Model : MK09

  • Gạch mosaic gốm trang cá heo kích thước vỉ 300x300 mm.
  • Kích thước viên 48x48x0,5 mm.
  • Sản xuất : Việt Nam