Điện phân ion Clearwater

Điện phân ION

  • Xuất xứ : Clearwater / USA
  • Xử lý lên đến 75.000 gallon hồ bơi
  • Đọc kỹ thuật số với 200 cài đặt chính xác
  • Bao gồm bộ kiểm tra và một điện cực 6 "
  • Bao gồm một lịch trình 80 tee
  • NSF, UL, CUL được liệt kê
  • Bảo hành 3 năm

 

 

So do cong nghe ion

Sơ đồ công nghệ ion